CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba lời chúc đầu năm Tân Sửu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021
TT. Nhật Từ giảng trong chuyến "Hành hương thập tự" Xuân Tân Sửu, tại chùa Hội Sơn, ngày 21/03/2021.
No votes yet
3.221 lượt nghe.
Bình luận