CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

11 điều chăm sóc trâu trong Kinh Tăng Nhất A Hàm

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ giảng trong chuyến hành hương thập tự Xuân Tân Sửu, tại chùa Kỳ Quang (Đồng Nai), ngày 21/03/2021.

No votes yet
3.113 lượt nghe.
Bình luận