CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Niềm tin và trí tuệ

Ấn tống

Niềm tin và trí tuệ

Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Ngày An Lạc, Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2021.

No votes yet
3.473 lượt nghe.
Bình luận