CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

chùa hội sơn quận 9

Ba lời chúc đầu năm Tân Sửu TT. Nhật Từ giảng trong chuyến "Hành hương thập tự" Xuân Tân Sửu, tại chùa Hội Sơn, ngày 21/03/2021.