CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/03/2021.

No votes yet
3.309 lượt nghe.
Bình luận