CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ơn thuận và ơn nghịch

Ấn tống

Ơn thuận và ơn nghịch

Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ cầu an tại Công ty TNHH MDF Gia Phúc, ngày 07/03/2021.

No votes yet
3.339 lượt nghe.
Bình luận