CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo từ của TT. Nhật Từ Lễ Kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Kỷ niệm Ngày Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/03/2021.

No votes yet
3.440 lượt nghe.
Bình luận