CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mạng xã hội ảnh hưởng đến trẻ em, Kuman Thong và những mê tín dị đoan

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Người Lao Động về các vấn đề: mạng xã hội ảnh hưởng đến trẻ em, Kuman Thong và những mê tín dị đoan, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2021. 

No votes yet
3.797 lượt nghe.
Bình luận