CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ khai giảng lớp Bát chánh đạo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng cho học viên lớp Bát Chánh Đạo khóa 13 (cơ bản) và khóa 6 (nâng cao) tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2021.

No votes yet
3.597 lượt nghe.
Bình luận