CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ khai giảng lớp Bát chánh đạo

Ấn tống
No votes yet
2.931 lượt nghe.
Bình luận