CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

10 bức tranh chăn trâu của Thiền tông

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ giảng tại trong chuyến hành hương thập tự, tại chùa Bửu Thiền (Đồng Nai), ngày 21/03/2021.

No votes yet
3.904 lượt nghe.
Bình luận