CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

chùa hội sơn

Ba lời chúc đầu năm Tân Sửu TT. Nhật Từ giảng trong chuyến "Hành hương thập tự" Xuân Tân Sửu, tại chùa Hội Sơn, ngày 21/03/2021.