CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

"Vắc-xin từ bi" lan tỏa yêu thương

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình An Viên, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/03/2021.

No votes yet
2.432 lượt nghe.
Bình luận