CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sự ký sinh vào ngôn ngữ Phật giáo của CLB Tình người

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của VTCNews, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021. 

No votes yet
3.080 lượt nghe.
Bình luận