CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nhân duyên xây chùa Giác Ngộ (Vũng Tàu)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương thập tự, tại chùa Giác Ngộ (BR-VT), ngày 21/03/2021.

No votes yet
2.445 lượt nghe.
Bình luận