CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ kỷ niệm sự kiện Đức Phật nhập diệt

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật nhập Niết-bàn (15/02 AL), tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/03/2021.

No votes yet
2.626 lượt nghe.
Bình luận