CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bản chất và giá trị của Niết-bàn

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Ngày An Lạc

TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.

No votes yet
2.990 lượt nghe.
Bình luận