CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài giới thiệu về thành duy thức luận

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/03/2021.

No votes yet
2.976 lượt nghe.
Bình luận