CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2021

Tab chính

Videos

Mạng xã hội ảnh hưởng đến trẻ em, Kuman Thong và những mê tín dị đoan
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Người Lao Động về các vấn đề: mạng xã hội ảnh hưởng đến trẻ em, Kuman Thong và những mê tín dị đoan, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2021.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kumanthong có mang lại may mắn không?
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ 37, ngày 11/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Niềm tin và trí tuệ
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2021.
Tổng quan về Tông Du - già (bài 1)
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/03/2021.
Đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/03/2021.
Bài giới thiệu về thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/03/2021.
Đạo từ của TT. Nhật Từ Lễ Kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia
TT. Thích Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Kỷ niệm Ngày Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/03/2021.
Bản chất của cái tôi l Thành duy thức luận
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 16/03/2021.
Ba lời chúc đầu năm Tân Sửu
TT. Nhật Từ giảng trong chuyến "Hành hương thập tự" Xuân Tân Sửu, tại chùa Hội Sơn, ngày 21/03/2021.
Phá chấp pháp ngoại đạo l Thành duy thức luận
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 16/03/2021.