CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 20 (Bài 94 - 98): Tham thì thâm, si thì khổ (18/12/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/12/2011. 1.280
Tags: 
tham, sân, si
Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
9.511 lượt nghe.
Bình luận