CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giá trị từ thiện và kinh nghiệm từ thiện (10/12/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Giảng tại Hanoi Tourist Building, ngày 10/11/2011 668
Bạn: Không có. TB: 2.4 (30 votes)
7.575 lượt nghe.
Bình luận