CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 16 (Bài 72 - 76): Tác hại của tham lam và lừa dối (03/12/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 03/12/2011. 1.182
Bạn: Không có. TB: 2.8 (23 votes)
10.575 lượt nghe.
Bình luận