CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. Nhật Từ trả lời các câu hỏi về việc Bộ Tài chính sẽ quản lý tiền công đức của chùa?

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2021
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình Phật sự Online tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/06/2021.

No votes yet
2.027 lượt nghe.
Bình luận