CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giáo dục Phật giáo Việt Nam & sự hoằng pháp toàn cầu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trực tuyến do trường Đại học Thái Lan Mahachulalongkornrajavidya, tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/06/2021.

No votes yet
1.864 lượt nghe.
Bình luận