CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2021

Tab chính

Videos

TT. Nhật Từ trả lời các câu hỏi về việc Bộ Tài chính sẽ quản lý tiền công đức của chùa?
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình Phật sự Online tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/06/2021.
Giáo dục Phật giáo Việt Nam & sự hoằng pháp toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ giảng trực tuyến do trường Đại học Thái Lan Mahachulalongkornrajavidya, tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/06/2021.
Hoạt động Phật sự và thiện nguyện của Phật tử trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Tuổi trẻ với Pháp luật tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/06/2021.
Giới tri thức và Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/06/2021.
Bất bình đẳng tôn giáo trong thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/06/2021.
Con tìm và gặp Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/06/2021.