CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ, thu hút hơn 200 tình nguyện viên

Sáng ngày 06/07/2024, hơn 200 tình nguyện viên đã dành một buổi sáng cuối tuần về chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) để thực hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người. Qua công tác khám sàng lọc và hiến máu, hàng trăm đơn vị máu với các thể tích 250ml, 350ml đã cùng góp vào Ngân hàng máu cho các bệnh viện tại TP.HCM để sẵn sàng trong việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. 

 

Chương trình Hiến máu nhân đạo là chương trình thường kỳ của chùa Giác Ngộ diễn ra vào mỗi thứ Bảy tuần đầu tiên và tuần thứ ba của mỗi tháng. Đến nay, sau 96 lần tổ chức vận động, chùa Giác Ngộ thu hút được gần 34.000 lượt hiến máu thành công. Thay mặt những bệnh nhân đã, đang và sẽ truyền dòng máu hồng từ bi, Ban Tổ chức chương trình chân thành cảm ơn hơn 200 lượt Tăng Ni, Phật tử, tình nguyện viên đã tham gia hiến máu nhân đạo lần thứ 96.  

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:  

Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ Hiến máu nhân đạo lần 96 tại chùa Giác Ngộ
Bình luận