CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

12 mắt xích sự sống trong luân hồi l Giải thoát luận Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 31/12/2021.

No votes yet
3.212 lượt nghe.
Bình luận