CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài tập về khung sườn (tiếp theo) l Phương pháp nghiên cứu 2021

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2021.

No votes yet
2.291 lượt nghe.
Bình luận