CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tổng kết chương trình "San sẻ yêu thương, phòng chống Covid-19"

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ các báo cáo của chương trình, tại chùa Giác Ngộ, tháng 09/2021.

No votes yet
2.095 lượt nghe.
Bình luận