CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.

 
No votes yet
2.534 lượt nghe.
Bình luận