CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cách mạng CN 4.0: Cơ hội thách thức với sự phát triển của doanh nghiệp

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, ngày 10-07-2019.

No votes yet
3.940 lượt nghe.
Bình luận