CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buổi ra mắt truyện tranh Cuộc đời đức Phật tại chùa Giác Ngộ 21-07-2019

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Buổi ra mắt truyện tranh Cuộc đời đức Phật tại chùa Giác Ngộ 21-07-2019

No votes yet
3.883 lượt nghe.
Bình luận