CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 02/04/2021.

No votes yet
3.651 lượt nghe.
Bình luận