CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 - 2021

Tab chính

Videos

Huấn từ đầu tiên trong thời công phu sáng
TT. Nhật Từ giảng trong thời công phu của buổi sáng đầu tiên khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 8, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/04/2021.
Bình đẳng quan Phật giáo
TT. Nhật Từ giảng tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 15/04/2021.
Triết học Phật giáo về chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 23/04/2021.
TT. Nhật Từ có đôi lời nhận xét về ca sĩ Thủy Tiên
TT. Nhật Từ có đôi lời nhận xét về ca sĩ Thủy Tiên trong Talkshow "Vì sao tôi theo đạo Phật" tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/04/2021.
Đạo Phật khác tôn giáo nhờ tuệ tri khổ đau
TT. Nhật Từ giảng tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 17/04/2021.
Tham luận của TT. Nhật Từ trong hội thảo khoa học về B.R. Ambedkar
TT. Nhật Từ trình bày tham luận trong hội thảo khoa học "Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar và phong trào chuyển đổi xã hội tại Ấn Độ" tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 13/04/2021.
Không tranh luận với đời
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 17/04/2021.
Khế ước xã hội và vương quyền l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/04/2021.
Khổ hạnh và Phật hạnh
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 08/04/2021.
Bảy kỹ năng kết thúc khổ đau
TT. Nhật Từ giảng tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 22/04/2021.
Mô hình Nguyên thủ Quốc gia lý tưởng - Chuyển luân thánh vương l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/04/2021.