CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Các câu chuyện về giá trị sống - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 20-01-2019
 

No votes yet
4.398 lượt nghe.
Bình luận