CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cha mẹ hy sinh để con cháu có tương lai hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

giảng tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, ngày 11-01-2019

Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
4.629 lượt nghe.
Bình luận