CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 8: Chánh Định (22/8/2009)

Ấn tống
Tags: 
chánh định
Bạn: Không có. TB: 1.9 (50 votes)
8.300 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

truong nghiep tuan (chưa được kiểm chứng)
bai giang rat hay nhung chua thuyet phuc
16/10/2010 03:20:53 pm