CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ẩn dụ và hoán dụ l Phương pháp nghiên cứu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/11/2021.

No votes yet
2.410 lượt nghe.
Bình luận