CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

6 điều hòa thuận trong hôn nhân

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2021.

Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
2.551 lượt nghe.
Bình luận