CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mười phẩm chất của Nguyên thủ Quốc gia trong Kinh Tâm địa quán

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/8/2021.

Bạn: Không có. TB: 1 (1 vote)
2.782 lượt nghe.
Bình luận