CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.

No votes yet
5.318 lượt nghe.
Bình luận