CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019

No votes yet
4.752 lượt nghe.
Bình luận