CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba điều đức Phật không làm được - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-04-2019

Bạn: Không có. TB: 3.5 (2 votes)
5.704 lượt nghe.
Bình luận