CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ. 

No votes yet
3.945 lượt nghe.
Bình luận