CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020

Bạn: Không có. TB: 4 (1 vote)
12.507 lượt nghe.
Bình luận