CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Các kỹ năng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

 giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-02-2019

No votes yet
8.589 lượt nghe.
Bình luận