CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần

Trong gày 07/07/2024, khoá tu Ngày An lạc và Tuổi trẻ hướng Phật đã thu hút hơn 800 hành giả tham dự. Khoá tu là một cơ hội lành để các hành giả có thời gian trải nghiệm đời sống tỉnh thức thông qua hành trì các thời khoá cố định.

Hình ảnh Tăng đoàn tụng Kinh tại Chánh điện

Đến với khoá tu còn là đến với những phút giây nhiệm mầu, quay về nương tựa tự thân, thắp sáng ngọn đuốc nội tại, vững bước đi trên hành trình tầm cầu chân lý giải thoát cao siêu với sự trợ lực của Tăng đoàn và tứ chúng đồng từ dưới mái già lam Giác Ngộ.

Các hành giả tham gia thời khóa miên mật

Trong khuôn khổ khoá tu, các hành giả đã được lắng nghe thời pháp do Thầy Ngộ Hưng Tuệ giảng buổi sáng, và Thầy Ngộ Trí Viên buổi chiều.

Đại đức Thích Ngộ Hưng Tuệ

Đại đức Thích Ngộ Trí Viên

Khoá tu là một cơ hội lành để các hành giả có thời gian trải nghiệm đời sống tỉnh thức thông qua hành trì các thời khoá cố định.

Đến với khoá tu còn là đến với những phút giây nhiệm mầu, quay về nương tựa tự thân, thắp sáng ngọn đuốc nội tại, vững bước đi trên hành trình tầm cầu chân lý giải thoát cao siêu với sự trợ lực của Tăng đoàn và tứ chúng đồng từ dưới mái già lam Giác Ngộ.

Hình ảnh ghi nhận:

Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần Trải nghiệm tu học ý nghĩa tại chùa Giác Ngộ mỗi cuối tuần
Bình luận