CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ

Trong ngày 24/09/2023, gần 1.000 Phật tử đã vân tập về chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tham dự khoá tu Ngày An Lạc và Tuổi trẻ hướng Phật do Tăng đoàn tổ chức. Đây là 02 khoá tu hàng tuần dành cho đối tượng cao niên, lão niên và thanh niên. Thông qua các thời khoá miên mật, khoá tu chính là cơ hội gieo mầm an lạc cho mỗi hành giả tham dự. Để từ đây, trong lòng mỗi người pháp tử của Thế Tôn thêm dày chắc niềm tin với Đạo, thêm ngưỡng vọng sự khai sáng và mở đường của Đức Bổn Sư Thích Ca.

Trong 2 buổi tu học này, đại chúng tham gia khóa tu đã được lắng nghe các thời pháp thoại do chư tôn đức: ĐĐ. Thích Tâm Đức và ĐĐ. Thích Ngộ Toàn thuyết giảng. Qua các thời pháp thoại, chư tôn đức đã chia sẻ nhiều nội dung tinh yếu đến với các Phật tử tham gia khóa tu.

Hình ảnh ghi nhận:

Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ Sôi nổi một ngày tu học tại chùa Giác Ngộ
Bình luận