CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cổ Nhạc

Một áng phù vân
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Tiếng chuông thức tỉnh
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Thức tỉnh cơn mê
Ngày đăng: 09/05/2016
Nguyện về cõi Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Bồ Tát thường bất khinh
Ngày đăng: 09/05/2016
Về với cội nguồn
Ngày đăng: 09/05/2016
Ơn Thầy bất diệt
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Niềm vui kính Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Thái Tử chào đời
Ngày đăng: 09/05/2016
A Tư Đà lạy Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Điềm linh,lễ viếng,phạm thiêng
Ngày đăng: 09/05/2016
A Tư Đà tỉnh mộng
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoa ưu đàm nở
Ngày đăng: 09/05/2016
Bồ Tát Hộ Minh
Ngày đăng: 09/05/2016
Giấc mơ cao đẹp
Ngày đăng: 09/05/2016
Niềm vui vua Tịnh Phạn
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoàng hậu Maya
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/08/2012
Kính mến Thầy
Ngày đăng: 09/08/2012

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.