CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

ủy ban mặt trận tổ quốc tphcm

4 bài học về Covid-19 tại Việt Nam

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong Hội nghị Tri ân các tôn giáo, cơ sở tôn giáo vận động tình nguyện viên hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ngày 16/12/2021.