CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Phật về đạo đức và xã hội

Tab chính

Audio: 24
Mp3
8. Kinh phước đức
Lời nói đầu
Ý nghĩa và cách thức tụng kinh
Phần dẫn nhập
Phần chánh kinh - Các kinh về đạo đức - 1. Kinh tiểu sử đức Phật
2. Kinh người áo trắng
3. Kinh mười nghiệp thiện
4. Phật nói kinh tám điều trai giới
5. Kinh nhân quả đạo đức
6. Lời vàng phật dạy
Các kinh về gia đình, xã hội và chính trị - 7. Kinh thiện sinh
9. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong
10. Kinh bảy loại vợ
11. Kinh bốn ân lớn
12. Kinh mọi người bình đẳng
13. Kinh không có giai cấp
14. Kinh sống trong hòa hợp
15. Kinh hòa giải tranh cãi
16. Kinh hòa hợp và hóa giải
17. Kinh chuyển luân thánh vương
18. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ
19. Kinh quốc gia cường thịnh
20. Kinh hiền nhân
Phần sám nguyện